طراحی و بازسازی خانه شکور ، محمد خدائی، مشهد

طراحی و بازسازی خانه شکور

طراحی و بازسازی خانه شکور

اطلاعات پروژه:

طراحی و بازسازی خانه شکور

طراحی و اجرا : محمد خدائی

طراحی فنی : رسول آخوندزاده

عکس و گرافیک : سعید ارشادی

موقعیت : مشهد ، خیابان ارشاد

کارفرما : آقای شکوری فر

زیربنا : ۱۶۸ متر

شروع پروژه : زمستان ۱۳۹۷

پایان پروژه : تابستان ۱۳۹۸

از زبان معمار

روایت پروژه مذکور، فرآیند بازطراحیِ بنایی است که به علت عدم رعایت نکات فنی و اجرایی، دچار مشکلات عدیده ای نظیر نورگیری نامناسب و ازهم گسیختگی حوزه های عملکردی با یکدیگر شده بود. از طرفی دغدغه هایی چون، اقناع نیازهای روانی و ایجاد کیفیت های فضایی منجر به شکل گیری مسئله ای اساسی برای طراحی گردید. از این رو با سنجش وضعیت و تحلیل شرایط و بر اساس تدابیر طراحی، حوزه تصمیم گیری به سازمان دهی فضاهای داخلی از طریق شکل گیری جداره عملکردی که به صورت سطحی پیوسته و عمیق بود معطوف گردید.

در واقع دیاگرام سازمان دهی فضایی پروژه، بر پایه فعال سازی یک جداره در چند مقطع از طریق ایجاد سطح و حجم و در هر مقطع برای پاسخگویی به عملکردهای مورد نیاز،  طراحی شده است. در کنار انسجام بخشی فضایی، سعی در ارتقا کیفیت های فضایی و بصری ازطریق بازپیرایی تناسبات و کنتراست مصالح شده است‌.

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

طراحی و بازسازی خانه شکور

خانه شکور : بعد از اجرا

پلان ها، دیاگرام و سکشن:

تصاویر پیش از بازسازی

تصاویر حین اجرا:

تحریریه خط معمار

مجله معماری مشهد

درباره ی Vrtj508908015

مطلب پیشنهادی

طراحی ساختمان اداری و شوروم NIA در مشهد، نوید امامی

طراحی ساختمان اداری و شوروم NIA در مشهد معماران مسئول مسئول: نوید امامی، حمید امامی، …